หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 

ในการก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ ที่มีความหนามากกว่า 0.50 เมตรขึ้นไป สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ อุณหภูมิของคอนกรีตและปัญหาการแตกร้าวอันเนื่องจากอุณหภูมิ ด้วยความสำคัญดังกล่าว คอนกรีตความร้อนต่ำ จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาการแตกร้าวที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิคอนกรีตที่ผิว และที่ชั้นกลาง โดยอาศัยการเลือกใช้วัสดุผสม และสัดส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อลดอุณหภูมิเริ่มต้นของคอนกรีตให้อยู่ในระดับที่ออกแบบ นอกจากนี้ยังควรมีป้องกันความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่ผิวคอนกรีต และอุณหภูมิที่ชั้นกลางของคอนกรีต ไม่ให้มากกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยการใช้ฉนวนหุ้มบริเวณผิวคอนกรีต
 

คอนกรีตชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ ที่มีความหนามากกว่า 0.50 เมตรขึ้นไป เช่น ฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ งานคอนกรีตหลา งานเขื่อน ค่ากำลังอัดของคอนกรีต และค่าการยุบตัวเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า


 

1. หลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ขณะเทคอนกรีต เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง

2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยคอนกรีตจากที่สูงเพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการจี้เขย่าคอนกรีตอย่างเหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกันไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว

3. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ลดปัญหาในเรื่องของ การแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัว และทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการป้องกันการสูญเสียความร้อนจากผิวของคอนกรีตสู่บรรยากาศ เพื่อทำให้ผลต่างของอุณหภูมิระหว่างชั้นผิวของคอนกรีต กับชั้นกลางของคอนกรีตมีความแตกต่างกันไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส ป้องกันปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากผลต่างของอุณหภูมิ


 
 
 
 
+
คอนกรีตน้ำซึมผ่านได้
 
 
+
คอนกรีตสำหรับพื้นแกร่ง
 
 
+
คอนกรีตต้านคลอไรด์
 
 
+
คอนกรีตงานจราจร
 
 
+
คอนกรีตรับแรงเร็ว
 
 
+
คอนกรีตกำลังอัดสูง
 
 
+
คอนกรีตความร้อนต่ำ
 
 
+
คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
 
 
+
คอนกรีตห้องเย็น
 
 
+
คอนกรีตอัดแรง
 
 
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง