หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 
ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัวของท่าน โดยเลือกกรอกเฉพาะช่องที่มีการบังคับให้กรอก จากนั้นให้แนบไฟล์ Resume ส่งผ่านออนไลน์ได้ทันที

หรือ ทำการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามช่องที่มีให้กรอก จากนั้น แนบไฟล์รูปภาพเพื่อประกอบเอกสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กรอกใบสมัคร Online โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
2. กรอกใบสมัครงาน
3. ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลของท่านตามหัวข้อที่ปรากฏ
4. ในการกรอกใบสมัครท่านสามารถเลือกสมัครได 1 ตำแหน่งหากท่านต้องการสมัครงานในตำแหน่งอื่น นอกเหนือจาก 1 ตำแหน่งแรก ท่านจำเป็นต้องเข้ามากรอกใบสมัคร online ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
ท่านสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมทั้งหลักฐานการศึกษา และบัตรประชาชนมาที่

ฝ่ายสรรหา และว่าจ้าง

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 12 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”
 
     
     
   
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง