ปิดหน้าต่าง  
 
 
 
 
 
  แผนก *
  ตำแหน่งที่สมัคร *
  เงินเดือนที่ต้องการ *
  สามารถเริ่มงานได้วันที่
 
 
  คำนำหน้าชื่อ *
  ชื่อ *
  นามสกุล *
  อีเมลล์ *
  ที่อยู่
*
  จังหวัด *
  รหัสไปรษณีย์ *
  โทรศัพท์ที่บ้าน *
  โทรศัพท์มือถือ
 
     
  วัน/เดือน/ปีเกิด *
  เพศ * สถานภาพ *
  ส่วนสูง ซม. * น้ำหนัก กก.*
  สัญชาติ * เชื้อชาติ *
  ศาสนา *    
  สถานภาพทางทหาร *
  1. ระดับการศึกษา *
    สถานศึกษา *
    วุฒิการศึกษา *
    สาขาวิชา *
    สำเร็จการศึกษา กำลังศึกษาอยู่   สำเร็จการศึกษา เมื่อปี
    เกรดเฉลี่ย
  2. ระดับการศึกษา *
    สถานศึกษา *
    วุฒิการศึกษา *
    สาขาวิชา *
    สำเร็จการศึกษา กำลังศึกษาอยู่    สำเร็จการศึกษา เมื่อปี
    เกรดเฉลี่ย

 
  ประสบการณ์ทำงานรวม ปี
  1. เริ่มจาก ถึง
    ชื่อบริษัท
    ที่อยู่
    ตำแหน่ง
    เงินเดือน
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
    สาเหตุที่ออก
  2. เริ่มจาก ถึง
    ชื่อบริษัท
    ที่อยู่
    ตำแหน่ง
    เงินเดือน
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
    สาเหตุที่ออก
 
  1. ระยะเวลา ตั้งแต่ ถึง
    สถาบันอบรม
    หลักสูตร
  2. ระยะเวลา ตั้งแต่ ถึง
    สถาบันอบรม
    หลักสูตร
 
  ภาษา พูด   อ่าน   เขียน
  ไทย

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
  อังกฤษ

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
  คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
  พิมพ์ดีด ไทย (คำ/นาที)                อังกฤษ (คำ/นาที)
  มีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ : มี ไม่มี
   
รถยนต์ : มี ไม่มี
  มีพาหนะส่วนตัว
  ทำงานต่างจังหวัด
ได้ ไม่ได้
 
ทำงานเป็นกะ
ได้ ไม่ได้
 
  ความสามารถพิเศษ อื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
  ผลงาน โครงการ เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
  บุคคลอ้างอิง
  แนบรูปถ่าย หรือประวัติเพิ่มเติม
[ไฟล์เอกสาร เช่น .doc, .pdf, .jpg, .gif, .bmp. ขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์]
     
ข้อปฏิบัติ :-
กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
โปรดให้ข้อมูล ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์และโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้าทำงาน


 
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง