หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่าเป็นผู้ผลิต และให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายสำคัญในประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถสนับสนุน และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายปูนซีเมนต์ผ่านทางธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศในผลประกอบการที่สูงสุด และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น
 
อินทรีคอนกรีต คือ ทุกคำตอบของงานคอนกรีต
จากความมุ่งมั่นของ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด เพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านงานคอนกรีตอย่างครบวงจร วันนี้ตราสินค้า อินทรีคอนกรีต ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น

ภายใต้ชื่อ อินทรีคอนกรีต เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ งานบริการที่มั่นใจได้ในความรวดเร็วตรงต่อเวลา การให้คำปรึกษาในงานคอนกรีต และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด จากก้าวย่างที่สำคัญในวันนี้ อินทรีคอนกรีต พร้อมแล้วที่จะเป็นทุกคำตอบในงานคอนกรีตที่ดี... ได้ดั่งใจคุณ
 
อินทรีคอนกรีต หลากหลายผลิตภัณฑ์ คลอบคลุมทุกความต้องการ
เพราะความหลากหลายในแต่ละงานโครงการ ทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน อินทรีคอนกรีตจึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าถึงทุกความต้องการเหล่านั้น ตั้งแต่คอนกรีตคุณภาพสูงสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานคอนกรีตปั๊ม งานเข็มเจาะขนาดต่างๆ และงานเทผิวพื้นที่ต้องการความเรียบ

ตลอดไปจนถึงงานคอนกรีตที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษชนิดต่างๆ เช่น งานเทคอนกรีตจำนวนมากๆโดยมีการควบคุมอุณหภูมิ งานที่มีความต้องการให้คอนกรีตไหลเข้าแบบได้ง่ายเนื่องจากความซับซ้อนของโครงสร้าง หรืองานโครงสร้างที่ต้องทนต่อสภาวะแวดล้อมทางเคมีชนิดต่าง ๆ

นอกจากนี้ในงานโครงการที่ต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อินทรีคอนกรีตมีหน่วยงานที่พร้อมในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับความต้องการเหล่านี้โดยเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบทุกความต้องการในงานคอนกรีต
 
อินทรีคอนกรีต พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่องานบริการที่ดี
เพราะหัวใจของงานคอนกรีตคืองานบริการที่ดี ทุกส่วนบริการของอินทรีคอนกรีต พร้อมแล้วที่จะให้บริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ
 
ศูนย์บริการลูกค้า… สายด่วนบริการงานคอนกรีต
ศูนย์บริการลูกค้าที่มีทุกคำตอบเกี่ยวกับงานคอนกรีตให้แก่คุณ ตั้งแต่ การรับคำสั่งซื้อ การติดตามสถานะการจัดส่ง การให้คำปรึกษาในด้านงานคอนกรีตจากผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงการรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ
 
หน่วยผลิตอินทรีคอนกรีต... พร้อมตอบสนองทุกคำสั่งผลิต
ด้วยการขยายหน่วยผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาค และการนำระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมการผลิตคอนกรีตให้ส่วนผสมมีความถูกต้องแม่นยำ รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานให้ได้รับความรู้และเทคนิคการทำงาน ทำให้วันนี้ทุกๆหน่วยของการผลิตของอินทรีคอนกรีต มีความพร้อมเสมอในการที่จะตอบสนองทุกคำสั่งผลิตด้วยบริการที่เป็นเลิศ
 
หน่วยบริการงานจัดส่ง... จัดส่งตรงเวลาได้ดั่งใจ
บริการจัดส่งคอนกรีตโดยพนักงานขับรถที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยรถบริการรุ่นใหม่ที่มีขนาดบรรทุกเพิ่มขึ้น และการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งสถานะรถขนส่งทุกคัน เพื่อช่วยควบคุมและบริหารรถให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการบริการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนการจัดส่ง ทั้งนี้เพราะการจัดส่งที่ตรงเวลาเป็นหัวใจของงานบริการที่อินทรีคอนกรีตให้ความสำคัญ
 
a b

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง ให้กับองค์กร บริษัทที่ประกอบธุรกิจตามแนวจริยธรรม และมีพนักงานที่มีวิถีการทำงานอย่างมีจริยธรรม และมี ศักดิ์ศรีจะเป็นส่วนสนับสนุน และยกระดับให้องค์กรนั้นๆ มีความเจริญก้าวหน้า บรรลุพันธะกิจ และ เป้าหมายที่ตั้งไว้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> คลิ๊กที่นี่

 
     
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง