หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จและการบริการของอินทรีคอนกรีต เราจึงนำระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล (Quality Management System – QMS) เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาระบบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อินทรีคอนกรีตเป็นธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตและบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (Manufacture and Delivery Service of Ready-mixed Concrete)

นอกจากนั้น เรายังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213 ฉบับล่าสุดอีกด้วย


 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายคุณภาพ และสนองตอบทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสากลด้วยบริการที่ดีเยี่ยมจากเรา
อินทรีคอนกรีตมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมถึงเป็นมิตรกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม เราจึงนำเอาระบบบริหารอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management System (OH&SMS)) และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System (EMS)) เข้ามาประยุกต์ใช้กับนโยบายของบริษัท ซึ่งอินทรีคอนกรีตได้รับการรับรองระบบบริหารอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (มอก. 18001, OHSAS 18001 และ ISO 14001) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

นอกจากนี้ ในฐานะที่ อินทรีคอนกรีต เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน และกลุ่ม Holcim เราจึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการป้องกันการสูญเสียชีวิต เช่น Fatality Preventive Elements; FPE) และ OH&S Green Pyramid ที่ใส่ใจในการดูแลให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด หนึ่งในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของประเทศไทย

เรายึดถือให้การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และเพื่อเป็นการยืนยันว่าการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบด้านลบอย่างน้อยที่สุดต่อสุขอนามัยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกท่าน และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจะ

  • ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของปูนซีเมนต์นครหลวง นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม, ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2004) ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001: 2007) และ มอก. 18001: 2542) กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  • เสริมสร้างจิตสำนึก และความรู้ในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผ่านการฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย พร้อมจัดทำแผนงาน และการทบทวนผลการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทั้งระบบ และประสิทธิภาพของการจัดการ อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
  • จัดทำ และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานที่ทำงาน ชุมชนรอบข้าง และโลกของเรา


นโยบายฉบับนี้รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จะถูกสื่อสารไปยังพนักงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และสาธารณชน นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงต่อไป

ประกอบด้วย
1. ความปลอดภัยในการขับขี่ และใช้ยานพาหนะ
2. การทำงานบนที่สูง
3. การตัดแยกแหล่งพลังงาน
4. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
5. ความปลอดภัยในการเข้าทำงานในที่อับอากาศ
6. การ์ดเครื่องจักร
7. การทำงานที่เกี่ยวกับความร้อน หรือ ที่มีประกายไฟ
8. การยก และรับน้ำหนัก
9. การขุดเจาะ
10. การปฏิบัติงานในแหล่งน้ำ
11. ความปลอดภัยในการทำงานใกล้รางรถไฟ
 
     
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง