หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 
ระบบการขนส่งจะมีคุณภาพได้นั้น  การส่งสินค้าที่ตรงเวลา (On Time) เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะทำให้รักษาลูกค้าไว้ให้นานได้ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่ทางอินทรีคอนกรีตคำนึงถึง และเล็งเห็นความสำคัญนั้น คือ การบริการที่มีคุณภาพ

ศูนย์บริการลูกค้าจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของระบบขนส่งที่มีคุณภาพ โดยเป็นหนึ่งในการจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การบริการที่ดีเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดเป็นระบบ Call center ลูกค้า หรือ ผู้รับเหมาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ผ่านพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้า ณ เวลานั้น ๆ พนักงานจะมีหน้าที่ให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับรายการสั่งซื้อ หรือ ปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง อินทรีคอนกรีตเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการนำระบบศูนย์บริการลูกค้า มาใช้ภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และยังช่วยทำให้ระบบขนส่งมีคุณภาพอีกด้วย

Order taker
มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และ ยืนยันคำสั่งซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการที่ได้รับมาถูกต้อง และสามารถพร้อมที่จะทำการส่งไปยังลูกค้า

Dispatcher
มีหน้าที่จัดการระบบขนส่ง โดยจะตรวจสอบว่ารถคันใด พร้อมและสามารถที่จะขนส่งได้ และยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารอีกด้วย

การขนส่งที่มีคุณภาพจะต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งอินทรีคอนกรีตมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

+ จัดระบบรถขนส่งให้ตรงกับความต้องการ และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
+ ควบคุมมาตรฐานรถขนส่งให้มีคุณภาพพร้อมเสมอเพื่อให้บริการได้อย่างปลอดภัย เช่น
 

- การตรวจสอบสภาพรถ และความพร้อมของสมรรถนะเป็นประจำโดยเจ้าหน้าที่หน่วยผลิต และพนักงานขับรถ

 

- การอบรมพนักงานขับรถเรื่องมารยาทการให้บริการ การขับขี่ปลอดภัย และการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดเป็นประจำ

+ การสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่อย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการบริหารแบบ Utilization เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการขนส่งให้ได้ดีที่สุด
จีพีเอส (Global Positioning System: GPS) คือ ระบบบอกตำแหน่ง โดยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ที่สามารถบอกทิศทาง และนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่เพื่อใช้ในการนำทางได้ สามารถใช้ค้นหาสถานที่ต่างๆ รวมถึงยังใช้บอกเส้นทางการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ที่ประหยัดเวลา และน้ำมัน และยังสามารถบอกเส้นทางที่รถไม่ติด และใกล้ที่สุดได้ ดังนั้นเพื่อให้ระบบขนส่งมีคุณภาพมากขึ้น อินทรีคอนกรีต จึงได้ติดตั้งระบบจีพีเอสกับรถขนส่งคอนกรีตทุกคัน เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะของรถขนส่งให้ตรงเวลาที่นัดหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น
1. สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่ง ว่าขณะนี้รถขนส่งอยู่ที่ใด และสามารถตรวจสอบเวลาที่จะถึงหน้างาน เพื่อลูกค้าสามารถจัดเตรียมความพร้อมหน้างานได้ทันที
2. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงหน้างาน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพ และการขนส่งที่ตรงเวลา และถูกต้อง
3. สามารถตรวจสอบอัตราการใช้น้ำมันของผู้ขับรถขนส่ง ว่าได้ขับไปตามเส้นทางที่กำหนดหรือไม่
4. ตรวจสอบการใช้ความเร็วในการขับขี่ จึงสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสามารถตรวจสอบการเทคอนกรีตที่หน้างานได้ว่า พนักงานขับรถจัดส่งคอนกรีตได้ถูกสถานที่ และตรงตามเวลาที่ลูกค้าได้แจ้งไว้หรือไม่
 
     
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง