หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
   
 
 
2556
+
ศูนย์บริการลูกค้า ได้นำระบบการส่งข้อความ (SMS) อัตโนมัติมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับลูกค้า ในการแจ้งสถานะการรับจองคอนกรีตและสถานะการเดินทางของรถขนส่ง
+
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก. 213-2552) เพิ่มขึ้นอีก 7 หน่วยผลิต ทำให้ในปัจจุบันเรามีหน่วยผลิตที่ได้รับ มอก.213-2552 จำนวน 20 หน่วยผลิต
+
เริ่มใช้ SCCO Mobile Application แอพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับผู้แทนขายที่แสดงรายละเอียดของลูกค้า นอกจากนั้นยังสามารถแสดงรายงานการเข้าพบลูกค้า และสถิติการเข้าพบลูกค้าได้อีกด้วย
2555
+
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก. 213-2552) จำนวน 13 หน่วยผลิต เพื่อรองรับงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2554
+
ศูนย์บริการลูกค้าได้นำระบบติดตามสถานะรถขนส่งด้วยจีพีเอส (GPS) มาใช้เพื่อวางแผนการจัดส่งและแจ้งข้อมูลสถานะของรถขนส่งให้กับลูกค้า
2553
+
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านคอนกรีตผสมเสร็จมาครบ 25 ปีเต็ม
+
อินทรีคอนกรีตแฟรนไชส์ขยายหน่วยผลิตกว่า 50 หน่วยผลิตครอบคลุมทั่วประเทศ
2552
+
ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001: 2008 ครอบคลุม 53 หน่วยผลิต
+
ขยายการรับรองระบบ ISO 14001:2004 จาก 11 หน่วยผลิต เพิ่มเป็น 22 หน่วยผลิต
+
ปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จนได้รับการรับรองระบบ OHSAS 18001:2007 ครอบคลุม 22 หน่วยผลิต
2551
+
อินทรีคอนกรีตเพิ่มบริการคอนกรีตสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยให้บริการด้วยรถโม่เล็กเพื่อควาสะดวก และคล่องตัวในการจัดส่ง
2550
+
เริ่มใช้ระบบ IQA Plan (Internal Quality Audit Plan) ในการวางแผนการตรวจติดตามภายใน
+
เริ่มใช้ระบบ CAR Online (Corrective Action Request Online) เพื่อติดตามผลการแก้ไข และป้องกัน กรณีที่มีการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัทฯ
2549
+
จัดตั้งอินทรีคอนกรีตแฟรนไชส์ขึ้นมาเพื่อดูแล และให้คำปรึกษากับลูกค้าที่สนใจเป็นผู้ผลิต และจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
+
เริ่มใช้ระบบ E-DOS (Electronics Document Operation System) ในการควบคุม และแจกจ่ายเอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัท
2548
+
ขยายหน่วยผลิตทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคอีกกว่า 19 สาขา และขยายเครือข่ายการบริการสู่ภาคใต้
+
ได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO: 14001
+
ได้รับรองมาตรฐานการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001
+
เปิดตัวตราสินค้าและภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้ชื่อ อินทรีคอนกรีต เพื่อยืนยันถึงความพร้อมที่จะมอบสินค้าและบริการที่ดีได้ดั่งใจให้กับลูกค้าทุกราย
2547
+
พัฒนาหน่วยผลิตให้มีความทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อการทำงาน
2546
+
เป็นผู้ให้บริการงานคอนกรีตผสมเสร็จรายแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2000 ครบทุกหน่วยผลิต
+
เพิ่มประสิทธิภาพในงานจัดส่ง ด้วยการจัดหาและปรับปรุงรถขนส่งรุ่นใหม่ให้มีความทันสมัยและมีขนาดบรรทุกได้มากขึ้น
+
จัดตั้งหน่วยฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่ง
2545
+
นำระบบ VSC และ CDS มาใช้ในการรับคำสั่งซื้อ ควบคุมคำสั่งผลิต และดูแลการจัดส่ง
+
มีการนำระบบ Computer Batch มาใช้ในการสั่งผสมคอนกรีตของทุกๆ หน่วยผลิตเพื่อให้การควบคุมคุณภาพคอนกรีตมีความคงที่และได้มาตรฐาน
   1 - 2   
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง