หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 
Computerized Batching System คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ควบคุมเครื่องจักร ในการผลิตคอนกรีต โดยลักษณะของการควบคุมจะเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสั่งงานเครื่องจักรนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ
1. ข้อมูลจากตั๋ว (Ticket) ที่ถูกส่งโดยศูนย์บริการลูกค้า (Central Dispatching Services: CDS) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง Batching Computer
2. ข้อมูลจากสูตรผลิต (Mix Design) ที่ถูกส่งจากห้องทดลองส่วนกลางของแผนกบริการเทคนิคลูกค้า (Customer Technical Service: CTS) ไปเก็บไว้บนฐานข้อมูลของเครื่อง Batching Computer





Computerized Batching System สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของคอนกรีตได้เที่ยงตรง (หินทราย ปูนซีเมนต์และน้ำ) ด้วยระบบดิจิตอลทำให้สามารถชั่งน้ำหนักได้เที่ยงตรง แม่นยำสูง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย เนื่องจากระบบการชั่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ Computerized Batching System ยังมีระบบเก็บข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบการผลิตได้ เป็นราย Batch รายวัน รายเดือนและรายปี



ในปัจจุบันหน่วยผลิตคอนกรีตของ อินทรีคอนกรีต ได้ใช้ Computerized Batching System ทุกหน่วยผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่า อินทรีคอนกรีตจะถูกควบคุมคุณภาพให้มีมาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 
     
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง