หน้าแรก  
 
 
TH    EN  
แผนผัง เว็บไซต์น่าสนใจ ติดต่อกับเรา
   
 
 
 
Computerized Batching System คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ควบคุมเครื่องจักร ในการผลิตคอนกรีต โดยลักษณะของการควบคุมจะเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้ในการสั่งงานเครื่องจักรนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ
1. ข้อมูลจากตั๋ว (Ticket) ที่ถูกส่งโดยศูนย์บริการลูกค้า (Central Dispatching Services: CDS) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่อง Batching Computer
2. ข้อมูลจากสูตรผลิต (Mix Design) ที่ถูกส่งจากห้องทดลองส่วนกลางของแผนกบริการเทคนิคลูกค้า (Customer Technical Service: CTS) ไปเก็บไว้บนฐานข้อมูลของเครื่อง Batching Computer

Computerized Batching System สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของคอนกรีตได้เที่ยงตรง (หินทราย ปูนซีเมนต์และน้ำ) ด้วยระบบดิจิตอลทำให้สามารถชั่งน้ำหนักได้เที่ยงตรง แม่นยำสูง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย เนื่องจากระบบการชั่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ Computerized Batching System ยังมีระบบเก็บข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบการผลิตได้ เป็นราย Batch รายวัน รายเดือนและรายปีในปัจจุบันหน่วยผลิตคอนกรีตของ อินทรีคอนกรีต ได้ใช้ Computerized Batching System ทุกหน่วยผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่า อินทรีคอนกรีตจะถูกควบคุมคุณภาพให้มีมาตราฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 
     
 
กลับด้านบน
© 2007 บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด   |   กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง